👋️ Selected photographs
5693-2935
1050-4401
0490-3637


Recent projects
Book: Europa
Show: Tag Team
    

Information
Archive 

Want to get in touch?
bhlybeck@gmail.com
Mark


Solo exhibition:
Bjørn-Henrik Lybeck
Tag Team Studio, Bergen
06.12-22.12.2019
Jeg ser en oval form som klatrer opp fra siden. Som en skygge kommer den mot meg. Jeg tenker på somrer langs elvebredden i Frankrike hvor solen skinner mot meg, men istedenfor å se én sol er det som om jeg ser to. Er det en illusjon eller et gjenskinn i mitt eget øye? Det er som om alt er gjenskinn. Og at blikket mitt hemmes. Sløres til. Jeg forsøker å fokusere, men uansett hvor hardt jeg myser klarer jeg ikke lenger å skille lagene av blader. Jeg blir nysgjerrig på hvilke sorter som er foran meg. Den familiære grønnfargen har blitt gråtoner i ujevne formasjoner. Lag på lag av grått, hvitt og svart mot en lys bakgrunn. Er det elven?

.

Bjørn-Henrik Lybeck er en billedkunstner som har viet store deler av sin kunstneriske praksis til fotografiet. Allerede i tenårene begynte han å interessere seg for fotografi, og gjennom en spesialisert bachelorgrad i fotografi ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen fikk han anledning til å eksperimentere med mediet. Mot slutten av utdannelsen, som resulterte i en mastergrad i billedkunst, nærmet han seg en mer skulpturell praksis hvor fotografiet som idé eller tematikk ble undersøkt. Siden uteksamineringen har Lybeck gradvis gått tilbake til sitt foretrukne medium, og vinterens utstilling på Tag Team Studio presenterer hans nyere fotografiske arbeider, hvorav flere aldri har blitt vist før.

Lysglimt i mørke omgivelser er et motiv som går igjen i Lybecks fotografier. Motivkretsen vitner om tekniske ferdigheter – han mestrer det å fange lyset på de mest mørklagte steder. Gjennom en instinktiv utvelgelse av motiv, lys og sted skaper han fotografier som portretterer det trivielle og hverdagslige i både natur og byrom. Selv om det tekniske bak fotografiene er gjennomtenkt hinter det visuelle til noe tilfeldig. Alle fotografiene er av steder, dyr eller objekter, men selv om de inneholder gjenkjennelige elementer klarer vi ikke å plassere dem i en konkret sammenheng. Hvert motiv understreker heller en anonymitet som oppfordrer til egen refleksjon hos betrakteren.

Utstillingen styres ikke av en samlende visuell tematikk hvor helheten er nøkkelen til mening. Lybeck ønsker snarere å understreke verkenes autonome karakter hvor det viktige er hvordan hvert enkelt verk fungerer i relasjon til betrakteren. Ved å bevisst unngå å gi både utstillingen og verkene titler, retter Lybeck betrakterens fokus ytterligere mot det rent visuelle, samtidig som han med dette understreker at hans egen opplevelse som skaper av arbeidene ikke trenger å samspille med betrakterens inntrykk og assosiasjoner. Betrakterens egen lesning av bildene er like interessant å dele og diskutere som hans egen.


Exhibition text by Caroline Larikka.