👋️ Selected photographs
5693-2935
1050-4401
0490-3637


Recent projects
Book: Europa
Show: Tag Team
    

Information
Archive 

Want to get in touch?
bhlybeck@gmail.com
Mark
Søknad om arbeidstipend vedlegg 3

For tiden jobber jeg mot en separatutstilling ved Tag Team Studio i Bergen, 6. - 22. desember 2019. Produksjonen av utstillingen er kommet godt i gang. Jeg samarbeider med lokale Trykkeriet - Senter for Samtidsgrafikk, som både printer og lager spesialtilpassede rammer. Også her blir rammene laget i hvit eik, med ytre dimensjoner på 40 x 50 cm. I alt viser jeg atten fotografier fra tidsrommet 2015-2019. Femten av disse skal rammes inn, mens de resterende tre monteres på Ibondplater og måler 150 x 100 cm. 

***
Under følger et utvalg av bilder som skal vises.
Utstillingsdokumentasjon er tilgjengelig her.
Mark