👋️ Selected photographs
5693-2935
1050-4401
0490-3637


Recent projects
Book: Europa
Show: Tag Team
    

Information
Archive 

Want to get in touch?
bhlybeck@gmail.com
Mark
Søknad om arbeidstipend vedlegg 2

Vårutstillingen 2019
besto av totalt 40 arbeider av 14 kunstnere som på hvert sitt vis skaper et møte med fotografiet gjennom sine unike og særegne tilnærming til mediet. Slik fotografiet har utfordret og utforsket grensene til samtidskunstfeltet siden sin faglige anerkjennelse, preges utstillingen av den samme type nysgjerrighet –hvordan møter vi fotografiet i vår egen tid? Som et tilfeldig bilde på en smarttelefon? Et minne? Eller som et kunstverk?

***
Mitt bidrag til utstillingen var tre fotografier fra serien Europa,
innrammet med hvit eik og passepartout. Ytre dimensjoner: 82 x 52 cm.Venstre side: Uten tittel (4505) og Uten tittel (2073) Høyre side: Uten tittel (5398)


Foto: Istvan Virag

Mark