Søknad om arbeidstipend vedlegg 1

Europa er en fotografisk essay som forteller om kunstnerens reise gjennom det europeiske kontinentet i årene 2015-2018. Trettiåtte fotografier i atmosfærisk svart-hvitt skildrer landskap, hav og byer. Steder med sine forlatte objekter, skapninger, menneskelige og historiske spor. Kontinentet oppfattes som én landmasse, upåvirket av nasjonale grenser og politiske fordommer. Boken er en gjenoppdagelse av Europas komplekse, mystiske og mangfoldige landskap. 

***
utgitt i 2019 av Topos bokforlag
22 x 29 cm / 76 sider
innbundet, sveitsisk binding
printet i offset
opplag på 300 eksemplarer
ISBN 978-82-691036-3-2

Foto: Topos bokforlag

Mark